Koronavirusi shkakton simptoma tipike respiratore. Më poshtë paraqiten rekomandimet kryesore:  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *